شرکت ایران دارو یکی از قدیمی ترین برند های دارویی می باشد. این شرکت در دهه 40 خورشیدی تاسیس گردیده است.